Database error: Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='19174' and iffb='1'
MySQL Error: 1036 (Table 'pwn_comment' is read only)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='19174' and iffb='1') called at [/opt/www/yanshi/wwwroot/115241209/wwwroot/includes/db.inc.php:66] #1 dbbase_sql->query(update {P}_comment set cl=cl+1 where id='19174' and iffb='1') called at [/opt/www/yanshi/wwwroot/115241209/wwwroot/comment/module/CommentContent.php:54] #2 CommentContent() called at [/opt/www/yanshi/wwwroot/115241209/wwwroot/includes/common.inc.php:551] #3 printpage() called at [/opt/www/yanshi/wwwroot/115241209/wwwroot/comment/html/index.php:13] -PHPWEB
网站标志
会员登录
登录账号:
登录密码:
验 证 码:
 
您好,您已登录
您有条新到站内短信
会员中心 退出登录
 
 
点评详情
发布于:2018-12-7 23:23:39  访问:0 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Remco Melis
Remco Melis
Remco Melis is sinds 2000 ondernemer in hart en nieren. Hij is actief (geweest) als Sales Accelaratie Manager, stond aan de basis van een succesvol salesdetachering en recruitmentbedrijf wat hij in 2006 heeft verkocht. Na diverse interim directiefuncties is hij sinds 2013 met CreditPay actief in de markt van factoring en werkkapitaal verstrekking.
Studeren
Remco Melis behaalde een HBO diploma HEAO-ce aan de Hogeschool van Amsterdam en volgde diverse professie gerichte trainingen en opleidingen.
Loopbaan
Remco Melis startte zijn loopbaan met diverse sales en salesmanagementfuncties. Remco Melis werkte vaak voor startups waar in korte tijd marktaandeel gewonnen moest worden en de eerste omzet nog gemaakt moest worden. In 2000 koos Remco Melis ervoor om zijn loopbaan als ondernemer voort te zetten en startte als consultant. Remco Melis werd partner bij een franchise organisatie die zich richt op het structureel verbeteren van de commerciële resultaten van hun klanten. Gedurende 6 jaar ondersteunde Remco Melis veel bedrijven om hun commerciële resultaten structureel te verbeteren. In 2006 startte Remco Melis een salesdetachering bureau en speelde hiermee in op de vraag vanuit zijn klanten om met speciale new business teams een structurele aanwas van nieuwe klanten te realiseren. Het detacheringsbureau werd door Remco Melis in 2010 verkocht. Na enige tijd actief te zijn geweest als interimmanager startte Remco Melis in 2013 CreditPay, een factoringmaatschappij. Met CreditPay voorziet Remco Melis in de behoefte van MKB bedrijven om extra werkkapitaal via factoring aan te trekken.
Toekomstvisie
Remco Melis ziet nog veel kansen in de markt van factoring. De komende jaren zal er een consolidatie gaan plaatsvinden, zo verwacht Remco Melis. Het marktaandeel van factoring als financieringsmiddel is nog heel beperkt, minder dan 5%. Er zijn dus nog volop groeimogelijkheden voor aanbieders die met goedkoop geld zijn gefinancierd en een hoge mate van automatisering hebben. Volgens Remco Melis zullen kleine factormaatschappijen, die via dure private investeerders zijn gefinancierd, Remco Melis de komende jaren voor overname in aanmerking komen.
Persoonlijk
Remco Melis (22 december 1969) is geboren in Winkel (NH) en is 15 jaar geleden in Dieren gaan wonen waar zijn vrouw is geboren. Samen hebben ze twee kinderen, een zoon van 18 en een dochter van 15. Remco Melis is in zijn vrije tijd actief op de fiets (race en ATB) en doorkruist vele dorpen in een straal van 100km rondom Dieren. Gedurende de wintermaanden verblijft Remco Melis graag met zijn gezin in Oostenrijk om te genieten van alles wat een wintersportland tijdens de winter heeft te bieden.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
脚注信息

养猪场企业网站 Copyright(C)2009-2010